Komitet naukowy

Komitet naukowy / Scientific Committee


 

prof. Maria Ledzińska, UW w Warszawie

prof. Wiesława Limont, MUP w Płocku

prof. Urszula Szuścik, UŚ w Katowicach

dr hab. Olena Bocharova, prof. UP w Krakowie

dr hab. Teresa Giza, prof. UJK w Kielcach

dr hab. Małgorzata Kuśpit, UMCS w Lublinie

dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr we Wrocławiu

dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS w Warszawie

dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW w Warszawie

dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS w Lublinie

dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB w Białymstoku