Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza.

Ważne terminy

Lp.

Działanie

Data

1

Rejestracja na konferencję (czynne uczestnictwo)

do 31 lipca 2021 r.

2

Przesłanie tytułu i abstraktu wystąpienia

do 31 lipca 2021 r.

3

Przesłanie pełnego tekstu artykułu (w przypadku osób zainteresowanych publikacją tekstu w monografii)

do 30 września 2021 r.

4

Rejestracja na konferencję (bierne uczestnictwo)

31 sierpnia 2021 r.

5

Konferencja

16-17 września 2021 r.

 


Deadlines

Lp.

Action

Deadline

1

Register for the conference (active attendance)

31 July 2021

2

Submit the title and the abstract of your presentation

31 July 2021

3

Submit the full presentation paper (for those interested in the publication of their article in the conference monograph)

30 September 2021

4

Register for the conference (passive attendance)

31 August 2021

5

Attend the conference

16-17 September 2021