Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza / link to registration

Ważne terminy

Lp.

Działanie

Data

1

Rejestracja na konferencję (czynne uczestnictwo)

do 31 lipca 2023 r.

2

Przesłanie tytułu i abstraktu wystąpienia

do 31 lipca 2023 r.

3

Rejestracja na konferencję (bierne uczestnictwo)

31 sierpnia 2023 r.

4

Konferencja

14-15 września 2023 r.

 


Deadlines

Lp.

Action

Deadline

1

Register for the conference (active attendance)

31 July 2023

2

Submit the title and the abstract of your presentation

31 July 2023

3

Register for the conference (passive attendance)

31 August 2023

4

Attend the conference

14-15 September 2023